Studia medyczne ukończyłem w 1978 roku w  Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1986 roku jestem specjalistą  chirurgii ogólnej, a tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w 1997 roku na podstawie rozprawy doktorskiej przeprowadzonej
w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, w zakresie chirurgii naczyniowej.Od 1978 do 1982 roku pracowałem w ZOZ Kutno na stanowiskach stażysty, młodszego asystenta i wreszcie asystenta
w Oddziale Chirurgicznym. W 1982 rozpocząłem pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku na Oddziale Chirurgicznym, gdzie osiągnąłem kolejne awanse zawodowe – od asystenta, przez starszego asystenta i zastępcę ordynatora, aż po stanowisko Ordynatora I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, które piastuję do dzisiaj.Dodatkowo pracuję od wielu lat jako konsultant Oddziałów Nefrologicznego i Intensywnej Terapii, oraz w Poradni Chirurgii Naczyniowej. Staż do specjalizacji z chirurgii naczyniowej odbywałem od maja 2010 roku do listopada 2012 roku.W kwietniu 2013 roku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii naczyniowej.Jestem autorem lub współautorem 40 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych. Prowadziłem kursy w endoskopowym operowaniu niewydolnych żył przeszywających (kruroskopia, SEPS).

Szkoliłem się indywidualnie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pod kierunkiem
prof. I. Kozickiego w zakresie chirurgii tarczycy z preparowaniem nerwów krtaniowych wstecznych, oraz w zakresie operowania przepuklin pachwinowych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej AM w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. S. Dąbrowieckiego.

Brałem udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach w zakresie flebologii (choroby żył – certyfikat w skleroterapii), proktologii (choroby odbytu), operacji laparoskopowych oraz operowania przepuklin.